Általános Szerződési Feltételek

1. A Nagy Medve Sofőrszolgálat sofőrszolgálati tevékenységet vállal, melynek általános feltételeit e dokumentumban rögzíti.
2. Általános sofőrszolgálat keretében az ügyfelet gépkocsijával együtt egy, a megrendelő által megadott helyről a szintén általa megjelölt címre eljuttatjuk szállítási díj ellenében.
3. A sofőrszolgálat aktuális díjai a Nagy Medve Sofőrszolgálat honlapján érhetők el. A díjak változtatási jogát fenntartjuk. Az új árakat a változás előtt kihirdetjük. December 24-25-26-án, december 31-én és január 1-jén a mindenkori díjakat 50% felárral alkalmazzuk.
4. A szolgáltatás megkezdéséig a megrendelő megrendelését módosíthatja. A sofőrszolgálat vállalja, hogy Budapest területén 50 percen belül, Budapest 30 km-es körzetében 80 percen belül kiáll az ügyfél által megadott helyszínre.
5. A sofőrszolgálat az igazoltan az ő alkalmazottai által okozott károkért a kár 10%-os értékhatáráig vállal önrészt.
6. A sofőrszolgálat megtagadja a teljesítést, amennyiben felismeri, hogy a gépjármű, amelynek használatával megbízták, nem felel meg a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget veszélyeztet, illetve más tárgyakban, járművekben kárt okozhat. A sofőrszolgálat nem vállal felelősséget, illetve megtagadja a teljesítést, ha bűncselekmény vagy bűnrészesség gyanúja lép fel. Ha a fenti tényeket a szolgáltatás bármely szakaszában észleli a sofőr, a jármű további vezetését megtagadja.
7. Az ügyfél felelősséget vállal járműve műszaki állapotáért, és kijelenti, hogy a gépkocsi műszaki állapota a jogszabályban előírtaknak megfelelő: érvényes műszaki vizsgával, környezetvédelmi igazolólappal és kötelező felelősség biztosítással rendelkezik, valamint a gépkocsi okmányai a megbízás alatt az ügyfélnél vannak. Az Ügyfél felelősséget vállal a gépjárműben tartózkodó további utasért, illetve a gépjárműben található tárgyakért.
8. A szolgáltatási szerződés a Szállítási lap aláírásával jön létre. A sofőrszolgálati munka megkezdésekor a szolgáltató megbízottja (sofőr) megbízási szerződést, azaz Szállítási lapot tölt ki, és az ügyféllel aláíratja. A szerződés tartalmazza a szolgáltató és az ügyfél adatait, az indulási és érkezési címet, az árat és az ügyfél nyilatkozatát a gépjármű jogszerű használatáról és az ÁSZF tartalmának megismeréséről. Az ügyfél az ÁSZF elfogadása, vagyis a Szállítási lap aláírása után reklamációval nem élhet a sofőrszolgálat felé. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a megbízási díj késedelmes megfizetése esetén a Sofőrszolgálat a PTK szerinti késedelmi kamat mértékével növelt összeget követelheti az ügyféltől. Az ügyfél a szolgáltatás díját a célállomásra érkezéskor, megfelelő bizonylat ellenében készpénzben vagy bankkártyával köteles megfizetni a sofőrnek. A sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át az ügyfél részére. A szolgáltatás teljesítésével a felek közötti szerződés megszűnik.
9. A Nagy Medve Sofőrszolgálat a szolgáltatás során tudomására jutó adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja ki. Kivétel ez alól a jogszabályban meghatározott, hatóságok és szervek által történő megkeresés a kötelező adatszolgáltatás szabályai keretében.
10. Az ÁSZF Rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

 

Biztosítás

Cégünk rendelkezik biztosítással, amely 10 millió forintig fedezi a szolgáltatás során igazoltan a sofőr által okozott káreseményeket.